กิจกรรม Women Business Clun จาก บริษัท Lion Agrevo

TNA Group เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รวมงานกิจกรรม Women Business Club ของบริษัท Lion Agrevo 🇻🇳 ที่ถูกจัดขึ้นที่ โรงแรม Arnoma ในวันที่ 08/03/2566