ขอขอบคุณ บริษัท เคเจโมติเวชั่น จำกัด ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงาน

ทีเอ็นเอกรุ๊ป ขอขอบคุณ
บริษัท เคเจโมติเวชั่น จำกัด
ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานและไลน์ผลิตของเรา
ในวันที่ 13/9/2565 🤝