ขอต้อนรับ บริษัท ซีเอ็ม อะโกร จำกัด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

ยินดีต้อนรับ “บริษัท ซีเอ็ม อะโกร จำกัด”
เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตปุ๋ยน้ำ และธาตุอาหารเสริมพืช ของเราในวันที่ 07/09/2565