ขอต้อนรับ บริษัท เคทีพี ครอปซายน์ 2459 จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ขอต้อนรับ บริษัท เคทีพี ครอปซายน์ 2459 จำกัด
เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตปุ๋ยน้ำ และธาตุอาหารเสริมพืช ของเราในวันที่ 11/8/2565