ขอต้อนรับ Mr. Kumar เจ้าของ Sumukha Farm Products Pvt Ltd จากประเทศอินเดีย

TNA Group เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ
Mr. Kumar เจ้าของ Sumukha Farm Products Pvt Ltd จากประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา
We’re honored to welcome Mr. Kumar. The owner of Sumukha Farm Products Pvt Ltd from India to our facilities.
6/23/2022
Thank you for your visit 🇮🇳