ทีเอ็นเอ กรุ๊ป ขอต้อนรับ Mr.Chia และครอบครัว จากบริษัท CKE International ประเทศมาเลเซีย

ทีเอ็นเอ กรุ๊ป เป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้ต้อนรับ Mr.Chia และครอบครัว จากบริษัท CKE International ประเทศมาเลเซีย🇲🇾
เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา ในวันที่ 8/7/2565