เป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับการเยี่ยมชม จาก Min Mahaw Co., Ltd. อีกครั้ง

ขอขอบคุณทีมงาน และ ตัวแทนขาย
ของบริษัท “Min Mahaw Co., Ltd.” จากประเทศพม่า ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานของเรา
Thank you for your visit 🇲🇲