กิจกรรมการขายที่เมือง An Giang ประเทศเวียดนาม

Mr. Stino (ตัวแทนฝ่ายขายต่างประเทศ) ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมการขายและแนะนำสินค้า Amino Tech และ Amino Fish กับตัวแทนจำหน่ายของเราที่เมือง An Giang ประเทศเวียดนาม

ขอขอบคุณเกษตรกรเวียดนามทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเรา