ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาบลอซซั่ม  ในปี 2548 ได้มีการก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนา บลอซซั่ม ขึ้น โดยกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตร และ เคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งผลิตปุ๋ย และธาตุอาหารเสริมพืชทางใบให้กับบริษัทเคมีเกษตรในประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้ concept ปุ๋ยทางใบคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้

โรงงานแห่งใหม่ ในปี 2556 ทางบริษัทได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตธาตุอาหารพืชทางใบแห่งใหม่ ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีการติดตั้งคิดตั้งเครื่องจักร และสายการบรรจุในระบบ Automatic เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตให้รองรับการเติบโตและอีกทั้งยังมีการก่อสร้างห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าเพื่อให้สินค้าที่ออกจากโรงงานมีคุณภาพตามมาตราฐานสากล

บริษัท ทีเอ็นเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในปี 2559 ทางบริษัทได้มีการร่วมมือกับกลุ่มผู้บริหารของผู้ผลิตธาตุอาหารพืชจากประเทศเนเธอร์แลนด์  โดยมีการจัดตั้ง บริษัท ทีเอ็นเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นมาเพื่อขยายตลาดการส่งออกสินค้าไปยัง ทวีปเอเชีย และ แอฟริกา โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากเนเอร์แลนด์ แต่ใช้ฐานการผลิตจากประเทศไทย ภายใต้ คอนเซ็ปต์ ปุ๋ยทางใบเทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์ในราคาที่จับต้องได้  

และในปี 2560 ทางบริษัท ทีเอ็นเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ขยายกิจการโดยการเปิดสำนักงานที่ นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม โดยเป็นการร่วมลงทุนกับกลุ่มนักธุรกิจในประเทศเวียดนาม เพื่อขยายตลาดการผลิตธาตุอาหารพืชแบบ OEM ไปยังประเทศเวียดนาม

ปัจจุบัน TNA Group ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเคมีเกษตรต่างๆในประเทศไทยมากกว่า 60 บริษัทให้เป็นแหล่งผลิตธาตุอาหารพืชทางใบในแบรนด์ของลูกค้า และ ยังขยายตลาดการส่งออกไปยัง ประเทศพม่า อินเดีย เนปาล ศรีลังกา และ เวียดนาม โดย TNA Group มีความมุ่งหวังว่าจะขยายตลาดไปให้ครอบคลุมในทวีปเอเชีย

พันธกิจ(Mission): เป็นแหล่งผลิตธาตุอาหารพืชทางใบและทางระบบน้ำหยดที่มีคุณภาพให้แก่บริษัทเคมีเกษตร

วิสัยทัศน์(Vision): นำพาสินค้าและนวัตกรรมไปยังทั่วทวีปเอเชีย

ค่านิยมองค์กร(Core Values)

  • นวัตกรรม
  • คุณภาพและบริการ
  • ความซื่อสัตย์
  • ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง