กิจกรรมจากตัวแทนผู้จัดจำหน่าย

กิจกรรมในครั้งนี้คุณ สติโน่ ฝ่ายขายของเรา (ชาวเนเธอร์แลนด์) ได้ร่วมกิจกรรมสังสรรค์ ที่ถูกจัดขึ้นโดยตัวแทนของเราที่ประเทศเวียดนาม บริษัท Lion Agrevo (Loc Troi Group) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและทำให้พนักงานในองค์กรรู้จักผลิตภัณฑ์ Amino Tech และ Amino Fish มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการขยายตลาดต่อไป