ขอขอบคุณบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการวิจัยประสิทธิภาพสินค้า
TNA Group ขอขอบคุณบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ในโครงการวิจัย “การทดสอบประสิทธิภาพสินค้า Nutri Tabble และ Nutri Mix Spark ต่อปริมาณความเข้มข้นคลอโรฟิลล์ และการเจริญเติบโตของถั่วเขียว