ขอขอบคุณ Mr. Ponlok (Managing Director) บริษัท GGB Co.,Ltd. จากประเทศกัมพูชา
ขอขอบคุณ Mr. Ponlok (Managing Director)
บริษัท GGB Co.,Ltd. จากประเทศกัมพูชา
และผู้ถือหุ้นชาวเนเธอร์แลนด์ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานและขบวนการผลิตของเรา
ในวันที่ 18/5/2565
ขอขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้