ขอต้อนรับ บริษัท มาเจสติค อโกร ซายม์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ขอต้อนรับ บริษัท มาเจสติค อโกร ซายม์ จำกัด
เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตปุ๋ยน้ำ และธาตุอาหารเสริมพืช ของเราในวันที่ 2/8/2565