ขอต้อนรับ Mr. Nay Oo (CEO) จาก Min Mahaw Co.,Ltd. (Myanmar) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ขอขอบคุณ Mr. Nay Oo (CEO)
บริษัท Min Mahaw Co.,Ltd. จากประเทศพม่า ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงานและขบวนการผลิตของเรา
ในวันที่ 17/5/2565
ขอขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้