ขอต้อนรับ Mr. Praveen Patil จาก Mahafeed Speciality Fertilizers
TNA Group เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ Mr. Praveen Patil
Managing Director จากบริษัท Mahafeed Speciality Fertilizers – India Pvt. Ltd. จากประเทศอินเดีย 🇮🇳
เข้าเยี่ยมชมโรงงานและแพลนท์ผลิตของเรา 🤝