ขอต้อนรับ TNHH Novar Co., Ltd. จากประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ทีเอ็นเอกรุ๊ป เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ
TNHH Novar Co., Ltd. จากประเทศเวียดนาม 🇻🇳
เพื่อเยี่ยมชมโรงงานและไลน์ผลิตของเรา
ในวันที่ 17/9/2565 🙏