คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จ.เชียงใหม่) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
👨‍🎓TNA Group
ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงาน แลกเปลี่ยนความรู้
ในวันที่ 05/04/2566