ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

เนื่องด้วยมาตรการป้องกันโควิด 19
ทาง TNA GROUP ขอแจ้งว่า พนักงานทุกคนของทางบริษัท
ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinopharm (ซิโนฟาร์ม) เข็มแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และมีกำหนดการฉีดเข็มที่ 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564