ต้อนรับพันธมิตรจากประเทศเวียดนาม เข้าชมโรงงานใหม่
ขอขอบคุณ พันธมิตรของเราจากประเทศเวียดนาม
– King Elong Group
– Dam Ca Mau
– Tan Hung
– Lam Ngoc
ที่ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานใหม่ และกระบวนการผลิตของเราในวันที่
27/5/2022
ขอขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้🤝🇻🇳