ทีมงานฝ่ายขาย TNA Group เข้าสำรวจตลาดทุเรียนภายในประเทศเวียดนาม
ทีมงานฝ่ายขายบริษัท TNA Group ได้เข้าสำรวจตลาดทุเรียนและร้านเคมีเกษตรร่วมกับทีมงานตัวแทนจำหน่ายประเทศเวียดนาม เพื่อวางแผนขยายตลาดสินค้าเข้าไปในตลาดทุเรียนในประเทศเวียดนาม