ผู้ถือหุ้นชาวเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานใหม่
ตัวแทนฝ่ายขายต่างประเทศ และ หุ้นส่วนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานใหม่ของเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้