ยินดีต้อนรับ Mr. Nay Oo และทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโรงงานอีกครั้ง
ขอขอบคุณ Mr. Nay Oo (CEO) และทีมผู้บริหาร
จากบริษัท Min Ma Haw Agro Chemical Company
ประเทศพม่า 🇲🇲
ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมขบวนการผลิตภายในโรงงานและประชุมวิเคราะห์แผนการตลาดสินค้าใหม่ของปี 2566
ในวันที่ 23/01/2566
ขอขอบคุณสำหรับการให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราในครั้งนี้🙏