อบรบผลิตภันณฑ์ TNA ให้ลูกค้าบริษัท Asian Global จากพม่า

TNA Group ได้จัดกิจกรรมอบรบบริษัท อบรมเรียนรู้สินค้า และ การบริหารพนักงานภายในให้กับองค์กรจากประเทศพม่า

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ นิติ ธนสกุลชัย และคุณ Nay OO สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้