กรดอะมิโน สาหร่ายชนิดน้ำ & น้ำตาลทางด่วน

Nutri Bio stimulant คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สารกระตุ้นการเจริญเติบโตพืชที่ประกอบไปด้วยกลุ่ม กรดอะมิโน สารสกัดจากสาหร่ายทะเล สารสกัดสาหร่ายสไปรูไล่น่า และน้ำตาล Monosaccharide ที่อยู่ในรูป Organic Bio-Stimulant ผ่านกระบวนการผลิตโดยเทคโนโลยี Enzymatic hydrolysis ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่สามารถคงคุณค่าของสารอาหารต่างๆไม่ให้ถูกทำลายในระหว่างการผลิต

• ใช้เทคโนโลยี Enzymatic hydrolysis ในการผลิต
• อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อพืชมากกว่า 20ชนิด
• ดูดซึมไว ละลาย100%
• ปลอดภัยปราศจากเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืช