ปุ๋ยเหลวทางใบสูตรเข้มข้น

Nutri Phoz คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีน้ำทางใบที่ถูกออกแบบสูตรมาเฉพาะกับไม้ผล ปุ๋ยเหลว Nutri Phoz อยู่ในรูปสารละลายใส มีความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารสูงผ่านการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Neutralization Process ทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่า pH ที่อยู่ในช่วงเป็นกลาง พืชสามารถดูดซึมผ่านทางใบได้อย่างรวดเร็ว
Nutri Phoz ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ปราศจากคลอไรด์ และมีค่าดัชนีเกลือต่ำ จึงมีความปลอดภัยต่อพืชสูง เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบซึ่งจะไม่มีผลกระทบที่ทำให้ใบและเนื้อเยื่ออ่อนของพืชไหม้
• เข้มข้นสูง
• ดูดซึมไว ละลาย 100%
• เกลือต่ำ ปราศจากคลอไรด์ ปลอดภัยต่อพืช
• ปราศจากแก๊ส ภาชนะบรรจุไม่บวม